• Het nieuwe begint pas na aanvaarding van het oude (C.G. Jung)
  • We kunnen proberen keuzes te vermijden door niets te doen.
    Maar ook dat is een beslissing
  • Waar je ook gaat, neem altijd je eigen stilte mee (Deepak Chopra)
  • Iemand met zijn schaduw confronteren, is hem zijn eigen Licht laten zien (C.G. Jung)
  • Rusten in Zijn is aanvaarden wat Is (Anne Pipeleers)

Privacy policy

De Waterdrager hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot De Waterdrager, Schoonbeekstraat 28, 3740 Bilzen. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan De Waterdrager, Schoonbeekstraat 28, 3740 Bilzen, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. De Waterdrager kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de De Waterdrager-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de De Waterdrager-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 Het nieuwe begint pas
na aanvaarding van het oude
(G.C. Jung)