• De lente komt, stil zittend, niets doend, en het gras groeit vanzelf (Zen-spreuk)
  • Rusten in Zijn is aanvaarden wat Is (Anne Pipeleers)
  • Iemand met zijn schaduw confronteren, is hem zijn eigen Licht laten zien (C.G. Jung)
  • Waar je ook gaat, neem altijd je eigen stilte mee (Deepak Chopra)
  • We kunnen proberen keuzes te vermijden door niets te doen.
    Maar ook dat is een beslissing

De draad terug opnemen

“Dood, ziektes en verlies horen bij het leven”, een veel gehoorde uitspraak. Maar wat ben je ermee als je de kracht niet meer lijkt te hebben om ermee om te gaan. Ook ergernissen, boosheid, gevoelens van onmacht kunnen niet alleen geestelijk maar ook fysiek voor een uitputtingsslag zorgen.

Als je de stap genomen hebt om naar een therapeut te gaan voor hulp, dan gebeurt dat meestal omdat je met één van deze thema’s in je leven geconfronteerd wordt. Je voelt je niet goed in je vel en bent op zoek naar hoe het anders kan. Je wilt blij en gelukkig zijn met je leven en vooral gelukkig met jezelf. Therapie kan jou helpen om de draad in je leven terug op te nemen.

Mijn werkwijze

Transpersoonlijke psychotherapie is een holistische benadering waarbij lichaam, geest én ziel in hun drie‐eenheid benaderd worden. Want elke verstoring op één van deze drie componenten, heeft zijn uitwerking op de andere twee.

Ik werk hoofdzakelijk aan de hand van gesprekstherapie vanuit de cliëntgerichte en gestaltbenadering in combinatie met de karakterstructurenleer ontwikkeld door Wilhelm Reich. Aanvullend maak ik gebruik van ervaringsgerichte methodieken zoals: visualisaties, bio-energetica, (familie)opstellingen, energetische oefeningen of meditatieve oefeningen.

Ware heling ligt echter vooral in de kracht van de therapeutische relatie.

“Als transpersoonlijk psychotherapeute tracht ik een gesprek en ontmoeting tot stand te brengen van mens tot mens, waarbij we samen op zoek gaan naar antwoorden op fundamentele levensvragen.”
 De lente komt, stil zittend, niets doend,
en het gras groeit vanzelf
(Zen-spreuk)